top of page

Dual Enrollment

Link Learning rado sarađuje s lokalnim fakultetima i univerzitetima kako bi ponudio mogućnost dvostrukog upisa. Molimo kontaktirajte centar direktno kako biste razgovarali sa direktorom centra ako imate pitanja o vašem studentu koji pohađa kurseve dvostrukog upisa.

bottom of page